top of page

Webinar 2: Genç Seçmenin Oy Verme Tavrı ve Stratejileri

2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları

Aralık 2022 - Nisan 2023

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi olarak “2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları” başlıklı 5 ay boyunca sürecek bir webinar serisine başladık. Serinin ikinci etkinliği 30 Ocak Pazartesi günü Genç Seçmenin Oy Verme Tavrı ve Stratejileri başlığıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek.


Türkiye’de 2010’ların ikinci yarısı itibariyle genişleyen otoriter iklimde ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğünün ortadan kaldırılması, aktivizmin baskılanması gibi gelişmelerin de etkisiyle gençlerin demokratik katılım ve temsilde adalet krizi giderek derinleşiyor. Adeta demokrasi fikrine dair bir referandum mahiyetinde gerçekleşecek 2023 Genel Seçimlerine yaklaşırken gençlerin demokrasi fikriyle, kurumsal siyasetle ve seçimlerle ilişkilenme biçimlerini konuşmanın önemli olacağına inanıyoruz. 18-35 yaş aralığında farklı kimlik, kültür ve aidiyetlerden genç seçmenin hem güncel oy verme tavrı ve stratejilerini hem de seçimler sonrası Türkiye’de gençlik ve demokratik siyaset ilişkisinin olası güzergahlarına ilişkin tartışmaya davetlisiniz.

Tarih: 30 Ocak Pazartesi– 19.00-20:30

Konuşmacılar: Bekir Ağırdır - Hakan Yücel - Roj Girasun

Moderatör: Begüm Uzun 

Konuşmacılar

Bekir Ağırdır

Bekir Ağırdır, 1956 yılında Çal, Denizli’de doğdu. 1979 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1979-2003 yılları arasında çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003-2005 yıllarında Tarih Vakfı’nda önce koordinatör, sonra genel müdür olarak çalıştı. 2005-2022 yıllarında KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürlüğü yaptı, halen Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Hakan Yücel

Doç. Dr. Hakan Yücel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir.

Hakan Yücel Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programından 1995’de, Yüksek Lisans Programından 1998’de mezun oldu. 2006 yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une identité générationnelle-territoriale? : les jeunes d'origine alévie du quartier Gazi d'Istanbul” [Kuşaksal-mekansal bir kimlik mi?: İstanbul Gazi Mahallesinin Alevi Kökenli Gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Hakan Yücel’in başlıca çalışma alanları gençlik sosyolojisi, kimlik-mekan ilişkileri, azınlık kimlikleri, toplumsal hareketler ve popüler kültürdür. Yücel aynı zamanda İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi kurucularından ve Koordinatörler Kurulu üyesidir.

Roj Girasun

Araştırmacı. Sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde yöneticilik yaptı. 2012’den bu yana farklı kuruluşlar bünyesinde yürütülen çeşitli araştırmalarda yer aldı. 2018'den bu yana Rawest Araştırma’nın genel müdürlüğünü yapmaktadır.


————————————————————

2023 Seçimlerine Doğru: Türkiye’de Gençlik, Siyaset ve Demokrasi Konuşmaları Aralık 2022 - Nisan 2023

Türkiye’de gençler çoğunlukla seçim ve makro-siyaset merkezli güncel gelişmeler ekseninde de olsa siyasal ve akademik tartışmaların artan biçimde odağında yer almakta. “Z kuşağı ne diyor?”, “Türkiye’den beyin göçü”, “Gençler sandığa gidecek mi?” gibi başlıklar ve meraklı sorularla online platformlardan TV tartışma programlarına pek çok alanda sıkça karşılaşıyoruz. Gençleri yekpare bir toplumsal kategori olarak görme ve araçsallaştırma eğiliminin dışında kalan, gençleri anlama çabasına katkıda bulunan eleştirel araştırmacılarla, gençlerle ve siyasetçilerle birlikte gençlerin ortaklaşan ve ayrışan demokrasi algıları, talepleri ve tahayyüllerini, 2023 seçimleri ve sonrasına dair yaklaşım ve beklentilerini, siyasi partilerin gençlik politikalarını geniş bir zeminde tartışmayı amaçlıyoruz.


Webinar serisi İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi’nin 2023 boyunca odaklanmayı planladığı ‘Gençlerin Siyasal Katılımı’ ana çalışma alanının saha araştırmasını ve teorik çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. 2022 yılında eleştirel gençlik çalışmaları alanından akademisyen, araştırmacı ve aktivistler tarafından kurulan İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi, farklı sosyo-ekonomik, ulusal, etnik, dinsel, cinsel kimlik ve aidiyetlere sahip gençlerin toplumsal ve kültürel yaşam dünyalarını anlamlandırmaya, gençlerin yaşadıkları eşitsizliklerle mücadele etmeye, gençler için eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü politikalar tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanan eleştirel ve adalet eksenli bilimsel çalışmalar yürütüyor.

250 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bình luận


bottom of page