top of page
Ekim Veyisoğlu

Ekim Veyisoğlu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. İzmirde Marksizm ve ekoloji üzerine çalıştığı yüksek lisans öğrenimini yarıda bırakarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Sosyoloji Yüksek Lisans programına başladı. 2010lu ve 2020li yıllarda gençlik hareketleri içinde aktivist olarak yer aldı. Çeşitli kulüp ve topluluk çalışmalarının yanı sıra, gençlik hakları, ekoloji, insan hakları alanlarında mücadele eden demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı. Yüksek lisans tez çalışması Türkiyede evsiz gençler, gençlerin barınma sorunları ve barınma hakkı mücadeleleri üzerine odaklanmaktadır. Nisan 2022de başlayan Akademinin Beklenti Ufku: MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Sanatçı yaşamına hazırlık süreci ve gelecek beklentileribaşlıklı araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

 

Ekim Veyisoğlu graduated from the Department of Philosophy at Ondokuz Mayıs University. While midway through his master's studies focused on Marxism and ecology in Izmir, he switched to the Sociology Master's program at Mimar Sinan Fine Arts University. In the 2010s and 2020s, he actively participated as an activist in youth movements. In addition to various club and community projects, he volunteered with democratic grassroots organizations advocating for youth rights, ecology, and human rights.


His master's thesis focuses on homeless youth in Turkey, addressing the housing experiences of young people and their struggles for the right to housing. Since April 2022, he has been working as a researcher on the project titled "Academic Horizon of Expectations: Preparation Process and Future Expectations of Students from the Faculty of Fine Arts at Mimar Sinan Fine Arts University." The project explores the transition of students into artistic life and their future expectations.

bottom of page