top of page
Ekim Veyisoğlu

Ekim Veyisoğlu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. İzmir’de Marksizm ve ekoloji üzerine çalıştığı yüksek lisans öğrenimini yarıda bırakarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji Yüksek Lisans programına başladı. 2010’lu ve 2020’li yıllarda gençlik hareketleri içinde aktivist olarak yer aldı. Çeşitli kulüp ve topluluk çalışmalarının yanı sıra, gençlik hakları, ekoloji, insan hakları alanlarında mücadele eden demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı. Yüksek lisans tez çalışması Türkiye’de evsiz gençler, gençlerin barınma sorunları ve barınma hakkı mücadeleleri üzerine odaklanmaktadır. Nisan 2022’de başlayan ’Akademinin Beklenti Ufku: MSGSÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Sanatçı yaşamına hazırlık süreci ve gelecek beklentileri’ başlıklı araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

bottom of page